Oppervlaktebepaling NEN 2580

Als u wilt weten wat de oppervlakte en inhoud van uw gebouw is, dan kunnen wij dit voor u meten volgens de NEN 2580. Hier voegen wij plattegronden aan toe volgens de NTA 2581. Dit houdt in dat er bepaalde eisen worden gesteld aan de meetmethode en de wijze van rapporteren. 

Het is interessant om deze oppervlaktebepaling uit te voeren voor onder andere:

  • de waardebepaling van uw vastgoed
  • een huurprijs herziening
  • verdeling van servicekosten

Er zijn twee verschillende soorten meetrapporten, type A en type B. Meetrapport type A is een rapportage gebaseerd op bestaande tekeningen waarvan u niet zeker weet of deze nog up-to-date zijn. Deze worden door ons op locatie gecontroleerd op hoofdmaatvoering en ruimtefunctie. Als er geen up-to-date tekeningen aanwezig zijn dan kunnen wij deze ook voor u realiseren. Denk hierbij aan plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden. Meetrapport type B wordt gemaakt wanneer er up-to-date tekeningen aanwezig zijn (plattegronden). 

Het meetrapport bestaat uit de volgende onderdelen: 

  • een gewaarmerkt meetcertificaat met de belangrijkste uitgangspunten en meetgegevens uitgedrukt in m² B.V.O. en V.V.O. 
  • een meetstaat waarin bouwlagen en ruimtefuncties zijn opgenomen. 
  • visualisatie van de meetstaat op tekening verschaald naar A4-formaat. 
  • een toelichting op de meetstaat en de NEN 2580
 

CONTACTGEGEVENS

IBOVA B.V.
Kerksingel 2
2951 GE Alblasserdam
T: 078-7370451
M: 
info@ibova.nl