Isolatiesubsidie nu al op

isolatiesubsidie

Mensen die hun koophuis de komende maanden willen isoleren, dreigen naast het net te vissen. Het geld voor de isolatiesubsidieregeling is namelijk al bijna op. 

Begin 2016 werd bekend dat 80 miljoen euro beschikbaar zou komen voor energiebesparende maatregelen in koopwoningen. Daarnaast werd 20 miljoen vrijgemaakt voor innovatie. Bij de start van de subsidieregeling in september 2016 was er nog maar 60 miljoen over. Huiseigenaren kunnen tot en met eind 2018 een beroep doen op de subsidieregeling, maar nu, ruim anderhalf jaar voor de einddatum, is de pot al bijna leeg. Voor VvE’s is er nog wel geld beschikbaar. Vereniging Eigen Huis constateert dat er dus al 40 miljoen van de in totaal 100 miljoen bestemd is voor andere zaken, zoals campagnes, nog voor er ook maar één huizenbezitter gebruik kon maken van de isolatiesubsidie. 

Dat huiseigenaren in beweging komen, is belangrijk voor de noodzakelijke energietransitie. De isolatiesubsidie helpt hierbij. Huiseigenaren die twee of meer isolerende maatregelen nemen, krijgen hierop 20 % subsidie. Maar met de huidige pot is pas een beperkt deel van de huiseigenaren geholpen. Vereniging Eigen Huis pleit dan ook voor het bijvullen van de subsidiepot, bijvoorbeeld vanuit de 12 miljard euro SDE-geld (geld voor Stimulering van Duurzame Energieproductie) die beschikbaar is voor het bedrijfsleven. Het huidige beleid van tijdelijke, versnipperde en beperkte duurzaamheidsregelingen is niet effectief en leidt tot teleurstellingen. 

Geplaatst op: 29-04-2017

CONTACTGEGEVENS

IBOVA B.V.
Kerksingel 2
2951 GE Alblasserdam
T: 078-7370451
M: 
info@ibova.nl